Home Events - World Water Community Water Walk ~ Vattenvandring
Tranquil pond surrounded by greenery reflecting clouds in the calm water. World Water Community

Water Walk ~ Vattenvandring

Water Walk

Welcome on Saturday 6 JULY 2024 at 10.00 – 17.00 hours

to participate in a Water Walk along the river Ätran.

Together we thank Water for all she gives and does for us.

Maybe thanking water feels foreign? Or maybe it’s obvious? In our current culture, we often take nature for granted and see it as a resource. How we relate emotionally forms the basis of how we behave. Stopping to make room for gratitude strengthens our relationship with life, with Water. What we feel reverence and gratitude for, we also want to nurture. A relationship needs to go both ways to work.

On this day, all you need to contribute is your gratitude and love.

Orratorpet Mårdaklev at 10.00 for the ceremony and start.

The walk is on country roads and forest paths, about 9 km.

Come in good time!

bring a packed lunch and water to drink, clothes according to the weather.

estimated finishing time 17.00

for registration call Anna-Carin 070-269 68 89

Welcome!

Warm greetings Caroline, Sara and Anna-Carin

~~~

Välkommen lördag 6 juli 2024 kl. 10.00 – 17.00 till att delta i en Vattenvandring längs Ätran

Tillsammans tackar vi Vatten för allt hon ger och gör för oss

Kanske känns det främmande att tacka vatten? Eller kanske självklart? I den kultur som råder just nu, tar vi oftast naturen för given och ser den som en resurs. Hur vi förhåller oss känslomässigt utgör grunden för hur vi beter oss. Att stanna upp för att ge plats åt tacksamhet stärker vår relation till livet, till Vatten. Det vi känner vördnad och tacksamhet inför vill vi också vårda. En relation behöver gå åt båda håll för att fungera.

Denna dag är allt du behöver bidra med din tacksamhet och kärlek.

Orratorpet Mårdaklev kl 10.00 för ceremoni och start Vandringen sker på landsväg och på skogsstigar, ca 9 km

Kom i god tid!
medtag matsäck och vatten att dricka, kläder efter väder beräknad avslutningstid 17.00
för anmälan kontakt@spiritroad.se

Välkommen!

Varma hälsningar Caroline, Sara och Anna-Carin

Date

06 Jul 2024

Time

kom i god tid
10:00 am - 5:00 pm

Local Time

  • Timezone: America/New_York
  • Date: 06 Jul 2024
  • Time: 4:00 am - 11:00 am

Types

Physical
QR Code

Responses